Beeldenstorm

Home / Beeldenstorm    |    Terug

Datering: 1566 De beeldenstormers kwamen uit alle lagen van de bevolking. Zij vernielden heiligenbeelden en andere kunstwerken en plunderden kloosters. Hun motieven waren al even verschillend als hun achtergronden. 

 

Datering: 1566
Link: http://www.entoen.nu/beeldenstorm
Entoen.nu

entoen.nu is een website bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Nederlandse cultuur en geschiedenis, en in het bijzonder voor leerlingen en docenten in midden- en bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Kijk voor meer informatie op http://www.entoen.nu/ 

  Onderdeel van thema's
Trefwoorden

Erfgoedlokaal

Beeldenstorm

Tijdvak: Tijd van ontdekkers en hervormers (1500 - 1600)


Omschrijving

Datering: 1566 De beeldenstormers kwamen uit alle lagen van de bevolking. Zij vernielden heiligenbeelden en andere kunstwerken en plunderden kloosters. Hun motieven waren al even verschillend als hun achtergronden. 

 

Datering: 1566
Link: http://www.entoen.nu/beeldenstorm

Entoen.nu

entoen.nu is een website bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Nederlandse cultuur en geschiedenis, en in het bijzonder voor leerlingen en docenten in midden- en bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Kijk voor meer informatie op http://www.entoen.nu/ 

Trefwoorden

Canonvenster