De crisisjaren

Home / De crisisjaren    |    Terug

Datering: 1929-1940. Deze jaren worden ‘de crisisjaren’ of 'de grote depressie' genoemd. Het was een tijd van economische krimp en grote werkloosheid. De crisis begon in oktober 1929 in de Verenigde Staten na de ‘Beurskrach’ en kreeg al snel de hele wereld in haar greep.

 

Datering: 1929 / 1940
Link: http://www.entoen.nu/crisisjaren
Entoen.nu

entoen.nu is een website bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Nederlandse cultuur en geschiedenis, en in het bijzonder voor leerlingen en docenten in midden- en bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Kijk voor meer informatie op http://www.entoen.nu/ 

  Onderdeel van thema's
Trefwoorden

Erfgoedlokaal

De crisisjaren

Tijdvak: Tijd van wereldoorlogen (1900 - 1950)


Omschrijving

Datering: 1929-1940. Deze jaren worden ‘de crisisjaren’ of 'de grote depressie' genoemd. Het was een tijd van economische krimp en grote werkloosheid. De crisis begon in oktober 1929 in de Verenigde Staten na de ‘Beurskrach’ en kreeg al snel de hele wereld in haar greep.

 

Datering: 1929 / 1940
Link: http://www.entoen.nu/crisisjaren

Entoen.nu

entoen.nu is een website bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Nederlandse cultuur en geschiedenis, en in het bijzonder voor leerlingen en docenten in midden- en bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Kijk voor meer informatie op http://www.entoen.nu/ 

Trefwoorden

Canonvenster