De Grondwet

Home / De Grondwet    |    Terug

Datering: 1848. De Grondwet is de belangrijkste wet van een staat. Aan het begin van de Grondwet staan rechten die burgers hebben tegenover de staat. Dit zijn de grondrechten. Bij die grondrechten gaat het dus niet om rechten die de burgers onderling – ‘tegenover elkaar’ – hebben, maar om het recht van burgers op hun eigen leven zonder dat de staat zich met hun opvattingen en levenskeuzes bemoeit.

 

Datering: 1848
Link: http://www.entoen.nu/grondwet
Entoen.nu

entoen.nu is een website bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Nederlandse cultuur en geschiedenis, en in het bijzonder voor leerlingen en docenten in midden- en bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Kijk voor meer informatie op http://www.entoen.nu/ 

  Onderdeel van thema's
Trefwoorden

Erfgoedlokaal

De Grondwet

Tijdvak: Tijd van burgers en stoommachines (1800 - 1900)


Omschrijving

Datering: 1848. De Grondwet is de belangrijkste wet van een staat. Aan het begin van de Grondwet staan rechten die burgers hebben tegenover de staat. Dit zijn de grondrechten. Bij die grondrechten gaat het dus niet om rechten die de burgers onderling – ‘tegenover elkaar’ – hebben, maar om het recht van burgers op hun eigen leven zonder dat de staat zich met hun opvattingen en levenskeuzes bemoeit.

 

Datering: 1848
Link: http://www.entoen.nu/grondwet

Entoen.nu

entoen.nu is een website bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Nederlandse cultuur en geschiedenis, en in het bijzonder voor leerlingen en docenten in midden- en bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Kijk voor meer informatie op http://www.entoen.nu/ 

Trefwoorden

Canonvenster