De patriotten

Home / De patriotten    |    Terug

Datering: 1780-1795. In de crisis kwam een nieuwe politieke groep naar voren, de burgers. Zij hadden tot dan amper een stem in lands- en stadsbestuur. Zij zagen in stadhouder Willem V een soort dictator, en in sommige regenten zijn stromannen. Ze hielden de stadhouder verantwoordelijk voor de crisis waarin het land was beland. Deze kritische burgers noemden zich ‘patriotten’. Sommige regenten kozen hun kant.

 

Datering: 1780 / 1795
Link: http://www.entoen.nu/patriotten
Entoen.nu

entoen.nu is een website bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Nederlandse cultuur en geschiedenis, en in het bijzonder voor leerlingen en docenten in midden- en bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Kijk voor meer informatie op http://www.entoen.nu/ 

  Onderdeel van thema's
Trefwoorden

Erfgoedlokaal

De patriotten

Tijdvak: Tijd van pruiken en revoluties (1700 - 1800)


Omschrijving

Datering: 1780-1795. In de crisis kwam een nieuwe politieke groep naar voren, de burgers. Zij hadden tot dan amper een stem in lands- en stadsbestuur. Zij zagen in stadhouder Willem V een soort dictator, en in sommige regenten zijn stromannen. Ze hielden de stadhouder verantwoordelijk voor de crisis waarin het land was beland. Deze kritische burgers noemden zich ‘patriotten’. Sommige regenten kozen hun kant.

 

Datering: 1780 / 1795
Link: http://www.entoen.nu/patriotten

Entoen.nu

entoen.nu is een website bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Nederlandse cultuur en geschiedenis, en in het bijzonder voor leerlingen en docenten in midden- en bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Kijk voor meer informatie op http://www.entoen.nu/ 

Trefwoorden

Canonvenster