De Republiek

Home / De Republiek    |    Terug

Datering: 1588-1795. Een republiek was een uitzondering in het vroegmoderne Europa waarin de politieke toon normaal gesproken werd gezet door vorsten. Niemand van de opstandelingen uit de noordelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden had dan ook bewust naar een republiek gestreefd. Men had slechts de ‘goede oude tijden’ willen herstellen waarin de vorst de vrijheden en privileges van zijn steden, gewesten en onderdanen garandeerde. Zo’n vorst was na de afzwering van Filips II wel gezocht, maar niet gevonden. Daarom waren de zeven overgebleven opstandige gewesten vanaf 1588 maar als republiek doorgegaan.

 

Datering: 1588 / 1795
Link: http://www.entoen.nu/republiek
Entoen.nu

entoen.nu is een website bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Nederlandse cultuur en geschiedenis, en in het bijzonder voor leerlingen en docenten in midden- en bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Kijk voor meer informatie op http://www.entoen.nu/ 

  Onderdeel van thema's
Trefwoorden

Erfgoedlokaal

De Republiek

Tijdvak: Tijd van regenten en vorsten (1600 - 1700)


Omschrijving

Datering: 1588-1795. Een republiek was een uitzondering in het vroegmoderne Europa waarin de politieke toon normaal gesproken werd gezet door vorsten. Niemand van de opstandelingen uit de noordelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden had dan ook bewust naar een republiek gestreefd. Men had slechts de ‘goede oude tijden’ willen herstellen waarin de vorst de vrijheden en privileges van zijn steden, gewesten en onderdanen garandeerde. Zo’n vorst was na de afzwering van Filips II wel gezocht, maar niet gevonden. Daarom waren de zeven overgebleven opstandige gewesten vanaf 1588 maar als republiek doorgegaan.

 

Datering: 1588 / 1795
Link: http://www.entoen.nu/republiek

Entoen.nu

entoen.nu is een website bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Nederlandse cultuur en geschiedenis, en in het bijzonder voor leerlingen en docenten in midden- en bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Kijk voor meer informatie op http://www.entoen.nu/ 

Trefwoorden

Canonvenster