De Statenbijbel

Home / De Statenbijbel    |    Terug

Datering: 1637. Voor christenen is de bijbel het belangrijkste boek dat er is, omdat het de door God geopenbaarde waarheid: 'het woord van God' bevat. Een van de strijdpunten van de Reformatie was de vraag voor wie de bijbel bedoeld was.

Lang werd er gevraagd om een vertaling vanuit het Herbreeuws en Grieks. Die kwam in de vorm van de Statenbijbel. Ruim driehonderd jaar bleef de Statenbijbel de belangrijkste bijbel in de gereformeerde kerken, en ook vandaag nog zijn er kerkgenootschappen die hem gebruiken.

 

Datering: 1637
Link: http://www.entoen.nu/statenbijbel
Entoen.nu

entoen.nu is een website bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Nederlandse cultuur en geschiedenis, en in het bijzonder voor leerlingen en docenten in midden- en bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Kijk voor meer informatie op http://www.entoen.nu/ 

  Onderdeel van thema's
Trefwoorden

Erfgoedlokaal

De Statenbijbel

Tijdvak: Tijd van regenten en vorsten (1600 - 1700)


Omschrijving

Datering: 1637. Voor christenen is de bijbel het belangrijkste boek dat er is, omdat het de door God geopenbaarde waarheid: 'het woord van God' bevat. Een van de strijdpunten van de Reformatie was de vraag voor wie de bijbel bedoeld was.

Lang werd er gevraagd om een vertaling vanuit het Herbreeuws en Grieks. Die kwam in de vorm van de Statenbijbel. Ruim driehonderd jaar bleef de Statenbijbel de belangrijkste bijbel in de gereformeerde kerken, en ook vandaag nog zijn er kerkgenootschappen die hem gebruiken.

 

Datering: 1637
Link: http://www.entoen.nu/statenbijbel

Entoen.nu

entoen.nu is een website bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Nederlandse cultuur en geschiedenis, en in het bijzonder voor leerlingen en docenten in midden- en bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Kijk voor meer informatie op http://www.entoen.nu/ 

Trefwoorden

Canonvenster