Koning Willem I

Home / Koning Willem I    |    Terug

Datering: 1772-1843. Na de Franse overheersing keerde de zoon van de stadhouder Willem V in 1813 terug naar Nederland om het koningschap te aanvaarden. Dat was een duidelijke breuk met het verleden. Willem I werd niet, zoals zijn vader, stadhouder in alle gewesten, maar koning van een eenheidsstaat. En daarin speelde hij de politieke hoofdrol.

 

Datering: 1772 / 1843
Link: http://www.entoen.nu/koningwillem1
Entoen.nu

entoen.nu is een website bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Nederlandse cultuur en geschiedenis, en in het bijzonder voor leerlingen en docenten in midden- en bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Kijk voor meer informatie op http://www.entoen.nu/ 

  Onderdeel van thema's
Trefwoorden

Erfgoedlokaal

Koning Willem I

Tijdvak: Tijd van burgers en stoommachines (1800 - 1900)


Omschrijving

Datering: 1772-1843. Na de Franse overheersing keerde de zoon van de stadhouder Willem V in 1813 terug naar Nederland om het koningschap te aanvaarden. Dat was een duidelijke breuk met het verleden. Willem I werd niet, zoals zijn vader, stadhouder in alle gewesten, maar koning van een eenheidsstaat. En daarin speelde hij de politieke hoofdrol.

 

Datering: 1772 / 1843
Link: http://www.entoen.nu/koningwillem1

Entoen.nu

entoen.nu is een website bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Nederlandse cultuur en geschiedenis, en in het bijzonder voor leerlingen en docenten in midden- en bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Kijk voor meer informatie op http://www.entoen.nu/ 

Trefwoorden

Canonvenster