Slavernij

Home / Slavernij    |    Terug

Datering: ca. 1637-1863. Sinds de grote oversteek van Columbus in 1492 vestigden Europeanen in zich de Nieuwe Wereld, ten koste van het inheemse volk. De Portugezen begonnen met rietsuikerplantages in Brazilië, en lieten die bewerken door slaven uit Afrika. Dat werd overgenomen door alle koloniserende Europese staten. Samen verscheepten zij in deze trans-Atlantische slavenhandel in ruim tweehonderd jaar meer dan twaalf miljoen Afrikanen. Ruim 550.000 van hen werden getransporteerd door Nederlanders. Omstreeks 1770 bereikte de Nederlandse slavenhandel zijn piek, met het transport van jaarlijks gemiddeld zo’n zesduizend mensen. Daarna liep dat aantal snel terug.

 

Datering: ca. 1637 / 1863
Link: http://www.entoen.nu/slavernij
Entoen.nu

entoen.nu is een website bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Nederlandse cultuur en geschiedenis, en in het bijzonder voor leerlingen en docenten in midden- en bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Kijk voor meer informatie op http://www.entoen.nu/ 

  Onderdeel van thema's
Trefwoorden

Erfgoedlokaal

Slavernij

Tijdvak: Tijd van pruiken en revoluties (1700 - 1800)


Omschrijving

Datering: ca. 1637-1863. Sinds de grote oversteek van Columbus in 1492 vestigden Europeanen in zich de Nieuwe Wereld, ten koste van het inheemse volk. De Portugezen begonnen met rietsuikerplantages in Brazilië, en lieten die bewerken door slaven uit Afrika. Dat werd overgenomen door alle koloniserende Europese staten. Samen verscheepten zij in deze trans-Atlantische slavenhandel in ruim tweehonderd jaar meer dan twaalf miljoen Afrikanen. Ruim 550.000 van hen werden getransporteerd door Nederlanders. Omstreeks 1770 bereikte de Nederlandse slavenhandel zijn piek, met het transport van jaarlijks gemiddeld zo’n zesduizend mensen. Daarna liep dat aantal snel terug.

 

Datering: ca. 1637 / 1863
Link: http://www.entoen.nu/slavernij

Entoen.nu

entoen.nu is een website bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Nederlandse cultuur en geschiedenis, en in het bijzonder voor leerlingen en docenten in midden- en bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Kijk voor meer informatie op http://www.entoen.nu/ 

Trefwoorden

Canonvenster