Srebrenica

Home / Srebrenica    |    Terug

Datering: 1995. Srebrenica heeft diepe sporen nagelaten in Nederland. Het heeft geleid tot angst en meer voorzichtigheid bij het uitzenden van troepen. Het Nederlandse leger heeft vanaf het eerste uur meegedaan aan vredesoperaties van de Verenigde Naties, waarbij troepen namens de VN toezien op naleving van vredesakkoorden in verschillende gebieden. De eerste was in 1948, in Israël. Een van de terugkerende problemen bij deze operaties is de zogenaamde geweldsinstructie. Wat mag het leger wel en wat niet doen in zo'n gevaarlijk gebied? Dit speelde erg bij de vreselijke gebeurtenissen in Srebrenica. Maar het heeft niet tot gevolg gehad dat Nederland zich afzijdig houdt en internationale verzoeken om militaire steun afwijst. Want Nederland wil een rol blijven spelen in de internationale (vredes)politiek.

Datering: 1995
Link: http://www.entoen.nu/srebrenica
Entoen.nu

entoen.nu is een website bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Nederlandse cultuur en geschiedenis, en in het bijzonder voor leerlingen en docenten in midden- en bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Kijk voor meer informatie op http://www.entoen.nu/ 

  Onderdeel van thema's
Trefwoorden

Erfgoedlokaal

Srebrenica

Tijdvak: Tijd van televisie en computers (1950 - 2000)


Omschrijving

Datering: 1995. Srebrenica heeft diepe sporen nagelaten in Nederland. Het heeft geleid tot angst en meer voorzichtigheid bij het uitzenden van troepen. Het Nederlandse leger heeft vanaf het eerste uur meegedaan aan vredesoperaties van de Verenigde Naties, waarbij troepen namens de VN toezien op naleving van vredesakkoorden in verschillende gebieden. De eerste was in 1948, in Israël. Een van de terugkerende problemen bij deze operaties is de zogenaamde geweldsinstructie. Wat mag het leger wel en wat niet doen in zo'n gevaarlijk gebied? Dit speelde erg bij de vreselijke gebeurtenissen in Srebrenica. Maar het heeft niet tot gevolg gehad dat Nederland zich afzijdig houdt en internationale verzoeken om militaire steun afwijst. Want Nederland wil een rol blijven spelen in de internationale (vredes)politiek.

Datering: 1995
Link: http://www.entoen.nu/srebrenica

Entoen.nu

entoen.nu is een website bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Nederlandse cultuur en geschiedenis, en in het bijzonder voor leerlingen en docenten in midden- en bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Kijk voor meer informatie op http://www.entoen.nu/ 

Trefwoorden

Canonvenster