Suriname en de Nederlandse Antillen

Home / Suriname en de Nederlandse Antillen    |    Terug

Datering: vanaf 1945. De relaties tussen Nederland en de koloniën in 'de West' zijn in de tweede helft van de twintigste eeuw erg ingrijpend veranderd. Veel koloniën werden na die tijd onafhankelijk of kregen een andere status. Curaçao is een van de zes Antilliaanse eilandgebieden die deel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden, samen met Aruba, Bonaire, Saba, St. Maarten en St. Eustatius. Tot 1975 hoorde ook Suriname daar bij.

 

Datering: vanaf 1945
Link: http://www.entoen.nu/surinameantillen
Entoen.nu

entoen.nu is een website bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Nederlandse cultuur en geschiedenis, en in het bijzonder voor leerlingen en docenten in midden- en bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Kijk voor meer informatie op http://www.entoen.nu/ 

  Onderdeel van thema's
Trefwoorden

Erfgoedlokaal

Suriname en de Nederlandse Antillen

Tijdvak: Tijd van televisie en computers (1950 - 2000)


Omschrijving

Datering: vanaf 1945. De relaties tussen Nederland en de koloniën in 'de West' zijn in de tweede helft van de twintigste eeuw erg ingrijpend veranderd. Veel koloniën werden na die tijd onafhankelijk of kregen een andere status. Curaçao is een van de zes Antilliaanse eilandgebieden die deel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden, samen met Aruba, Bonaire, Saba, St. Maarten en St. Eustatius. Tot 1975 hoorde ook Suriname daar bij.

 

Datering: vanaf 1945
Link: http://www.entoen.nu/surinameantillen

Entoen.nu

entoen.nu is een website bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Nederlandse cultuur en geschiedenis, en in het bijzonder voor leerlingen en docenten in midden- en bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Kijk voor meer informatie op http://www.entoen.nu/ 

Trefwoorden

Canonvenster