Veelkleurig Nederland

Home / Veelkleurig Nederland    |    Terug

Datering: vanaf 1945. Er zijn veel soorten basisscholen, o.a. vanwege godsdienst en levensbeschouwing. De vrijheid van onderwijs staat in de Grondwet. De gelijkstelling van bijzonder onderwijs aan openbaar onderwijs werd bevochten in wat de schoolstrijd werd genoemd. Die strijd was allang beslecht, en door de ontkerkelijking zelfs bijna vergeten, toen in 1988 en 1989 resp. de eerste hindoe en islamitische basisscholen werden opgericht.

Entoen.nu

entoen.nu is een website bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Nederlandse cultuur en geschiedenis, en in het bijzonder voor leerlingen en docenten in midden- en bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Kijk voor meer informatie op http://www.entoen.nu/ 

  Onderdeel van thema's
Trefwoorden

Erfgoedlokaal

Veelkleurig Nederland

Tijdvak: Tijd van televisie en computers (1950 - 2000)


Omschrijving

Datering: vanaf 1945. Er zijn veel soorten basisscholen, o.a. vanwege godsdienst en levensbeschouwing. De vrijheid van onderwijs staat in de Grondwet. De gelijkstelling van bijzonder onderwijs aan openbaar onderwijs werd bevochten in wat de schoolstrijd werd genoemd. Die strijd was allang beslecht, en door de ontkerkelijking zelfs bijna vergeten, toen in 1988 en 1989 resp. de eerste hindoe en islamitische basisscholen werden opgericht.

Datering: 1945
Link: http://www.entoen.nu/veelkleurignederland

Entoen.nu

entoen.nu is een website bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Nederlandse cultuur en geschiedenis, en in het bijzonder voor leerlingen en docenten in midden- en bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Kijk voor meer informatie op http://www.entoen.nu/ 

Trefwoorden

Canonvenster