Datering: 1602-1799. Om concurrentie in de zeehandel met Azië in te dammen, stichtte Johan van Oldenbarnevelt de Verenigde Oost-Indische Compagnie VOC. Op 20 maart 1602 verkreeg deze compagnie het Nederlandse monopolie op alle handel in de Aziatische wateren vanaf Kaap de Goede Hoop. In naam van de Republiek mocht de compagnie verdragen sluiten, oorlogen voeren en veroverde gebieden besturen. De VOC ontwikkelde zich tot een geduchte macht.

 

Datering: 1602 / 1799
Link: http://www.entoen.nu/voc
Entoen.nu

entoen.nu is een website bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Nederlandse cultuur en geschiedenis, en in het bijzonder voor leerlingen en docenten in midden- en bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Kijk voor meer informatie op http://www.entoen.nu/ 

  Onderdeel van thema's
Trefwoorden

Erfgoedlokaal

VOC

Tijdvak: Tijd van regenten en vorsten (1600 - 1700)


Omschrijving

Datering: 1602-1799. Om concurrentie in de zeehandel met Azië in te dammen, stichtte Johan van Oldenbarnevelt de Verenigde Oost-Indische Compagnie VOC. Op 20 maart 1602 verkreeg deze compagnie het Nederlandse monopolie op alle handel in de Aziatische wateren vanaf Kaap de Goede Hoop. In naam van de Republiek mocht de compagnie verdragen sluiten, oorlogen voeren en veroverde gebieden besturen. De VOC ontwikkelde zich tot een geduchte macht.

 

Datering: 1602 / 1799
Link: http://www.entoen.nu/voc

Entoen.nu

entoen.nu is een website bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Nederlandse cultuur en geschiedenis, en in het bijzonder voor leerlingen en docenten in midden- en bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Kijk voor meer informatie op http://www.entoen.nu/ 

Trefwoorden

Canonvenster