Tijd van Grieken en Romeinen (3000 v C - 500 n C)

Home / Tijdvakken / Tijd van Grieken en Romeinen (3000 v C - 500 n C)    |    Terug

Kenmerkende aspecten:

  • De ontwikkeling van wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat
  • De groei van het Romeinse imperium waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde
  • De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur
  • De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa
  • De ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monothe├»stische godsdiensten

Erfgoedlokaal

Tijd van Grieken en Romeinen (3000 v C - 500 n C)

Omschrijving

Kenmerkende aspecten: