Tijd van monniken en ridders (500 - 1000)

Home / Tijdvakken / Tijd van monniken en ridders (500 - 1000)    |    Terug

Kenmerkende aspecten:

  • Het ontstaan en de verspreiding van de islam
  • De vrijwel volledige vervanging in West-Europa van de agrarisch-urbane cultuur door een zelfvoorzienende agrarische cultuur, georganiseerd via hofstelsel en horigheid
  • Het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur
  • De verspreiding van het christendom in geheel Europa
Er zijn 2 bronnen binnen het tijdvak Tijd van monniken en ridders (500 - 1000)

Erfgoedlokaal

Tijd van monniken en ridders (500 - 1000)

Omschrijving

Kenmerkende aspecten: