Tijd van pruiken en revoluties (1700 - 1800)

Home / Tijdvakken / Tijd van pruiken en revoluties (1700 - 1800)    |    Terug

Kenmerkende aspecten:

  • Rationeel optimisme en ‘verlicht denken’ werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen
  • Voortbestaan van het ancien régime met pogingen om het vorstelijk bestuur op eigentijdse verlichte wijze vorm te geven (verlicht absolutisme)
  • De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap
  • Uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee verbonden transatlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme

Erfgoedlokaal

Tijd van pruiken en revoluties (1700 - 1800)

Omschrijving

Kenmerkende aspecten: