Tijd van steden en staten (1000 - 1500)

Home / Tijdvakken / Tijd van steden en staten (1000 - 1500)    |    Terug

Kenmerkende aspecten:

  • De opkomst van handel en ambacht legde de basis voor het herleven van een agrarisch-urbane samenleving
  • De opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden
  • Het begin van staatsvorming en centralisatie
  • Het conflict in de christelijke wereld over de vraag of de wereldlijke dan wel de geestelijke macht het primaat behoorde te hebben
  • De expansie van de christelijke wereld, onder andere in de vorm van de kruistochten

Erfgoedlokaal

Tijd van steden en staten (1000 - 1500)

Omschrijving

Kenmerkende aspecten: