Tijd van televisie en computers (1950 - 2000)

Home / Tijdvakken / Tijd van televisie en computers (1950 - 2000)    |    Terug

Kenmerkende aspecten:

  • De dekolonisatie maakte een eind aan de westerse hegemonie in de wereld
  • De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog
  • De toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren zestig van de 20e eeuw aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen
  • De eenwording van Europa
  • De ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen

Erfgoedlokaal

Tijd van televisie en computers (1950 - 2000)

Omschrijving

Kenmerkende aspecten: